Kraftig tillväxt för marknadsplats-experterna är resultatet av ett framgångsrikt första år

Pressrelease 18 augusti 2021 14:54 CEST

Konsulterna och Mirakl-experterna på det snabbväxande bolaget Paragaia har haft en hektisk start på året. För Nordens största shoppingclub, Campadre, har man hjälpt till att skapa en ny digital marknadsplats.
–Med det här partnerskapet har vi stärkt vår position som en ledande expert inom marknadsplats-lösningar säger bolagets VD och medgrundare, Anders Oscarsson.

Anders Oscarsson och Fredrik Lindqvist, grundare av Paragaia

Nyligen gick Campadre själva ut med nyheten att man lanserar en marknadsplats för sin e-handel. Implementeringen av Mirakls plattform är den första av tre implementeringar inom Best of Brands Group. 

Inom kort väntas även syster-sajterna Best of Brands och Members att gå över till Mirakls marknadsplats-plattform.

Nyckeln bakom Paragaias snabba etablering bland marknadsledande kunder inom e-handeln ligger i en djup kunskap om den tekniska plattformen Mirakl, som även globalt kommit att bli ett förstahandsval för många e-handlare.

Då vi insåg att vi inte hade all nödvändig kompetens inhouse samt begränsade resurser att använda oss av, beslöt vi oss att jobba ihop med Paragaia när vi skulle implementera och lansera vår marknadsplats.
Paragaia har hjälpt, lett och stöttat oss igenom hela processen från start till mål. En mycket gedigen insats och utan Paragaias hjälp hade vi förmodligen inte klarat av att leverera vår marketplace enligt plan
, säger Anders Lindquist, General Manager på Campadre.

Det faktum att många e-handlare på den svenska marknaden nu tittar på att utveckla sin online-affär till att etablera en egen marknadsplats gynnar marknadsplats-experterna på Paragaia. Med erfarenhet från bland annat Afound, H&M och nu senast Campadre besitter man en djup förståelse för skräddarsydda implementeringar och vad ett marknadsplatsprojekt innebär i praktiken. Fördelarna med att ha flertalet säljare på sin plattform är många, vilket är anledningen till att plattformslösningar som Mirakls växer snabbt globalt.

–Vi ser en tydlig trend där allt fler nordiska e-handlare nu börjar inse fördelarna med att använda en standard-plattform mellan sig själva och säljarna för att skapa en egen marknadsplats, säger Anders Oscarsson.

–Trots det upplever vi att det är många aktörer på den nordiska marknaden som ännu inte riktigt anammat konceptet. Globalt sett står digitala marknadsplatser för över 56% av försäljningen online, enligt Digital Commerce 360, och siffran ökar. De som satsat på en marknadsplatslösning upplever i nio fall av tio en betydligt snabbare tillväxt, bättre avkastning och högre marginaler än mer traditionella e-handlare, säger Anders Oscarsson.

Paragaias framgångar under sitt första verksamhetsår lämnar lite tolkningsutrymme.
Affärerna går bra och efterfrågan är hög. Inför hösten 2021 står bolaget inför ytterligare ett omfattande åtagande hos en marknadsledare e-handlare, denna gång utanför Europa. Ett arbete som tveklöst kommer innebära nyrekryteringar.

–Vi hoppas naturligtvis att få hjälpa flera bolag i Norden att göra denna resa, även om det är väldigt spännande att få arbeta med internationella kunder, avslutar Anders Oscarsson.

Om Paragaia
Paragaia grundades i mars 2020 av Anders Oscarsson och Fredrik Lindqvist. Bolaget har vuxit till nio medarbetare redan under sitt första verksamhetsår. Idag utgör konsultaffären majoriteten av verksamheten men man har redan hunnit med att sjösätta ytterligare ett projekt, utvecklingen av en mjukvara som kommer att underlätta vardagen för existerande marknadsplatser över hela världen. Bolaget sitter idag i moderna lokaler på WeWork mitt i Stockholm.

Share this article on social media

Recommended articles